Equatoriaal-Guinea

Equatoriaal-Guinea

* Prijzen inclusief btw plus levering
Equatoriaal-Guinea

 

Equatoriaal-Guinea bestaat uit een continentaal deel Mbini en het eiland Bioko, waar de hoofdstad Malabo ligt. Belangrijkste exportproducten zijn olie, hout en cacaobonen. Kwaliteit van gezondheiszorg en geletterdheid zijn relatief goed.

 

 

landkaart van Equatoriaal-Guinea

 

Geschiedenis

Equatoriaal Guinea is 190 jaar lang een Spaanse kolonie geweest. Pas in oktober 1968 heeft het haar onafhankelijkheid verkregen. Het land bestaat voor het grootste deel uit het riviergebied Rio Muni gelegen op het Afrikaanse continent tussen Kameroen en Gabon. Daarnaast behoren de eilanden Annobon, Bioko (voorheen Fernando Poo), Coriso en de Elobey-groep (Rio Muni-delta) tot Guinea.

 

" ... matige gezondheidszorg en lage geletterdheid bij Afrikaanse kinderen."

 

Tussen 1968 en 1979 is het land bestuurd door de dictator Francisco Macias Nguema. Deze is door het leger afgezet, waarna Theodoro Obiang Nguema Mbasogo tot president is benoemd. Deze coup heeft niet tot democratie of een rechtstaat geleidt.  De oppositie werd monddood gemaakt en het heeft tot 1991 geduurd voordat er een grondwet kwam en tot 1993 alvorens er voor het eerst meerpartijen verkiezingen plaatsvonden. Zelfs deze verkiezingen waren niet eerlijk, omdat ballingen werden uitgesloten. Momenteel zijn president Obiang en zijn vrienden aan de macht. De oppositie is volledig buitenspel gezet en deze gang van zaken leidt tot een grote ethnische verdeeldheid en sociale spanningen.

 

equatoriaal-guinea-wilde-dieren-luipaard         equatoriaal-guinea-koninklijk-paleis

 

Economie

De economische situatie in Equatoriaal Guinea is al decennia lang heel slecht. Het eiland Bioko is vrijwel geheel afhankelijk van de productie van cacao. Door mismanagement en het kelderen van de cacaoprijzen is de situatie alleen maar verslechterd. Toch zit Equatoriaal Guinea economisch in de lift door de olieproductie. De president en zijn directe vrienden hebben deze bron van inkomsten alleen volledig in handen, zodat de burgerbevolking minimaal profiteert. Toch leidt dit wel tot met name verbetering in infrastructuur in en rondom de hoofdstad Malabo.

 

 

Er wordt van aardgas elektriciteit geproduceerd en men produceert nu ook kerosine voor de buitengebieden. Dit heeft op zich tot een significante verbetering van de levensstandaard geleidt. Een ander belangrijk exportproduct is de productie van hout. Grote delen van Guinea zijn hier nog van afhankelijk en dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu. Dit manifesteert zich met name op het eiland Bioko en rond de grote steden.

 

Mensenrechten

In 2002 zijn veel oppositieleden gevangen gezet op verdenking van een poging tot staatsgreep. Deze oppositieleden komen vooral uit de partij FDR (Fuerza Democratica Republicana), die weer wordt gedomineerd door de etnische groep Fang. De leden zijn zwaar gestraft en worden gemarteld. Oppositieleider Juan Ondo Nguema stierf op de dag dat hij veroordeeld werd als resultaat van martelingen. FDR leider Felipe Ondo Obiang stierf in de gevangenis in mei 2003.

De mensenrechtensituatie in Equatoriaal Guinea is dus buitengewoon slecht. De Bubi's op het eiland Bioko worden al decennia lang gediscrimineerd door de regering. Zij zijn het slachtoffer van razzia’s en krijgen geen fatsoenlijke baan. De oppositie is voor een groot deel verbannen en kan zich niet manifesteren in het openbaar. De EU heeft al vanaf 1994 haar hulp opgeschort vanwege deze schending van de mensenrechten.

 

equatoriaal-guinea-landschap      equatoriaal-guinea-mensen

 

Demografie

Equatoriaal Guinea is al vanaf 1983 lid van de Centraal-Afrikaanse Economische en Douane Unie (UDEAC) en is ook in 1984 toegelaten tot de Bank van Centraal-Afrikaanse Staten (BEAC). Het land wordt officieel tot de West-Afrikaanse landen gerekend en is ook integraal onderdeel van ECOWAS.

Gezondheidszorg is in de steden aanwezig op basisniveau. Door een slechte hygiëne is de gezondheidssituatie in de twee grootste steden alleen nog zeer schrijnend. Op het platteland ontbreken nagenoeg overal goede voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De geletterdheid onder de bevolking is voor Afrikaanse begrippen relatief hoog. Onderwijs vindt vooral plaats vanuit de katholieke kerk.

 

Congo-Brazzaville  Gabon

 

" ... online goedkoop West-Afrikaanse producten kopen. Onze artikelen zijn handgemaakt."