Congo-Brazzaville

Congo-Brazzaville

* Prijzen inclusief btw plus levering
Congo-Brazzaville

 

Congo-Brazzaville is een voormalig Franse kolonie en oorspronkelijk bewoond door Pygmeeën. De hoofdstad is Brazzaville. Congolezen staan bekend om hun muziek.

 

 

landkaart van Congo-Brazzaville

 

Geschiedenis

Congo werd tot de 15de eeuw vooral bewoond door pygmeeën. Van de 15de tot de 19de eeuw zijn veel Congolezen door de Europeanen als slaaf uitgevoerd. In de 19de eeuw bereikte de Franse ontdekkingsreiziger Graaf Pierre Savorgnon de Brazza Ogooú een buitenpost te Ntamo, dat hij Brazzaville noemde. Uiteindelijk werd in 1891 officieel de Franse kolonie Congo opgericht. In 1910 werd Congo-Brazzaville een onderdeel van het grote Frans Equatoriaal Afrika om uiteindelijk in 1960 volledig onafhankelijkheid te worden als republiek. 

 

" ... onderlinge conflicten over natuurlijke hulpbronnen als Afrikaanse olie."

 

Congo-Brazzaville heeft sinds de onafhankelijkheid in 1960 altijd veel politieke onrust gekend. De politieke macht is eigenlijk altijd afhankelijk geweest van de militairen. In Congo-Brazzaville is een continue strijd gaande om de schaarse middelen. Een strijd, die versterkt wordt door het strakke regime van het IMF om te komen tot budgettaire soberheid en bezuinigingen. Tot de jaren negentig was er een één partij systeem, dat geruime tijd marxistische trekjes had. Pas in 1991 is een meerpartijendemocratie opgericht. Dit ging niet eenvoudig en ontaardde in juni 1997 zelfs tot een burgeroorlog. Deze strijd ging voornamelijk tussen de democratisch gekozen president Lissouba, een zuiderling, en de noorderling Sassou-Nguesso.

 

congo-brazzaville-architectuur        congo-brazzaville-fashion

 

Verschillende partijen raakten betrokken bij het conflict, waaronder Angolese regeringstroepen, verbannen soldaten uit Rwanda, de Democratische Republiek Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek, internationale huurlingen, en de milities van Lissouba en Sassou-Nguesso. De totale oorlog die werd uitgevochten in de straten van de hoofdstad had dramatische gevolgen. De burgeroorlog kostte uiteindelijk zo'n 10.000 mensen het leven en zo’n 250.000 burgers zijn in die tijd de hoofdstad Brazzaville ontvlucht, nadat zware artilleriegevechten de stad veranderden in een puinhoop. Op 25 oktober 1997 werd Sassou-Nguesso tot staatshoofd beëdigd, maar dit is in de jaren daarna door meerdere partijen bevochten en heeft tot veel ellende onder de bevolking geleidt. Pas rond 2002 is hier een einde aan gekomen en zijn de eerder overeengekomen vrije verkiezingen gehouden. Sassou-Nguesso won deze verkiezingen met 90% van de stemmen. Er is toen een nieuwe grondwet ingevoerd, die de president veel macht toekende. Ook kwam er een twee-kamer parlement.

 

 

Economie

Congo-Brazzaville is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. De winning van aardolie zorgt traditioneel voor meer dan 40% van het BNP. Ook bos- en landbouw zijn in dit West-afrikaanse land heel belangrijk. De gebrekkige infrastructuur is alleen een zeer groot probleem om de economie verder te ontwikkelen. Vanaf 1994 heeft de regering met hulp van Frankrijk en het IMF steeds meer financiële controle op de overheidsuitgaven doorgevoerd en is er geleidelijk een markteconomie ontstaan. Door hervormingen zijn steeds meer staatsbedrijven geprivatiseerd. Door de burgeroorlogen sinds juni 1997 zijn de met het IMF opgestelde doelstellingen niet gehaald. Sassou-Nguesso heeft zich uiteindelijk gecommitteerd aan de verdere uitvoering van het IMF programma. Om dit tot een succes te maken zijn vooral de inkomsten uit olie en de bijdragen van donorlanden noodzakelijk. De economische situatie in Congo-Brazzaville kent ook nu nog vele problemen. Door de onrust zijn er eind vorige eeuw veel dingen verwoest en de infrastructuur heeft ook al decennia te lijden aan gebrekkig onderhoud. Het bancaire systeem is niet sterk en , er zijn vertragingen bij het privatiseren en er zijn binnenlandse schulden door achterstallige salarisbetalingen aan ambtelijke en militaire functionarissen en pensioenen), er is een grote buitenlandse schuld, en er is desorganisatie in de fiscale sector en bij de douane.

 

congo-brazzaville-museum      congo-brazzaville-rivier

 

Demografie

Vier etnische groepen vormen in totaal 95% van de bevolking. Zij spreken duidelijk te onderscheiden talen en zijn voornamelijk geconcentreerd buiten de grote steden, dan wel in bepaalde wijken van de grote steden. De grootste groep wordt gevormd door de Kongo, die de belangrijkste stam in het zuiden van het land zijn en ongeveer de helft van de bevolking uitmaken. Andere belangrijke stammen zijn de Teke in het centrale deel van het land en de Mbochi uit het noorden (elk ongeveer 13% van de bevolking).

 

Burkina Faso  Equatoriaal Guinea

 

" ... online goedkoop West-Afrikaanse producten kopen. Onze artikelen zijn handgemaakt."